» Úvod

Úvod

Unikátny projekt oddlžovania zdravotníctva - štátna akciová spoločnosť Veriteľ - ušetril daňovým poplatníkom viac než 14 miliárd korún. Radí sa tak k najúspešnejším projektom svojho druhu, a to nielen v stredoeurópskom regióne.

Stránka veritel.sk má ambíciu postupne zhromaždiť a sprístupniť verejnosti všetky relevantné informácie o spoločnosti Veriteľ, a.s. a súvisiacom procese oddlžovania slovenského zdravotníctva. Jasne a zrozumiteľne vysvetlený proces oddlžovania je základom pre pochopenie, že projekt Veriteľ bol (1) efektívny, (2) transparentný a (3) dôveryhodný.

Verejná kontrola je dôležitá. Na stránke nájdete zdokumentované použitie každej koruny, ktorú Veriteľ, a.s. v rámci oddlžovania v rokoch 2003 až 2006 vyplatil veriteľom.

Prehľadné schémy vám pomôžu pochopiť (1) proces oddlžovania pred rokom 2003 a (2) oddlžovanie prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s.

Keďže sa tento odborný projekt stal v poslednom čase predmetom politického boja, je dôležité jasne oddeliť pravdu od neprávd o Veriteľovi. Preto stránka uverejňuje výsledky opakovaných kontrol z ministerstva financií, daňového úradu ani Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktoré potvrdili, že Veriteľ, a.s. fungoval spoľahlivo a zodpovedne. Mýtus o skartovanej dokumentácii vyvracia preberací protokol, podľa ktorého bolo do archívu ministerstva financií preukázateľne uložených vyše 600 balíkov spisovej dokumentácie spoločnosti.

Pribudla komentovaná Počiatkova správa s analýzou zásadných chýb a omylov Počiatkovej správy o Veriteľovi.

V júli 2009 predložili ministri financií a zdravotníctva na rokovanie vlády materiál o overení správnosti záväzkov vykázaných k 31. decembru 2006 vo vzťahu k procesu oddlženia prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s. Konštatuje sa v ňom, že v tejto súvislosti vo Veriteľovi nedošlo k závažným nedostatkom.


Obsahovým správcom serveru je Tomáš Szalay, ktorý za neoceniteľnú pomoc pri vzniku stránky ďakuje Janke Červenákovej a Petrovi Pažitnému.

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Urovnanie

§ 585 ods. (1)
Dohodou o urovnaní môžu účastníci upraviť práva medzi nimi sporné alebo pochybné. Dohoda, ktorou majú byť medzi účastníkmi upravené všetky práva, sa netýka práv, na ktoré účastník nemohol pomýšľať.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.