» Úvod

Úvod

Unikátny projekt oddlžovania zdravotníctva - štátna akciová spoločnosť Veriteľ - ušetril daňovým poplatníkom viac než 14 miliárd korún. Radí sa tak k najúspešnejším projektom svojho druhu, a to nielen v stredoeurópskom regióne.

Stránka veritel.sk má ambíciu postupne zhromaždiť a sprístupniť verejnosti všetky relevantné informácie o spoločnosti Veriteľ, a.s. a súvisiacom procese oddlžovania slovenského zdravotníctva. Jasne a zrozumiteľne vysvetlený proces oddlžovania je základom pre pochopenie, že projekt Veriteľ bol (1) efektívny, (2) transparentný a (3) dôveryhodný.

Verejná kontrola je dôležitá. Na stránke nájdete zdokumentované použitie každej koruny, ktorú Veriteľ, a.s. v rámci oddlžovania v rokoch 2003 až 2006 vyplatil veriteľom.

Prehľadné schémy vám pomôžu pochopiť (1) proces oddlžovania pred rokom 2003 a (2) oddlžovanie prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s.

Keďže sa tento odborný projekt stal v poslednom čase predmetom politického boja, je dôležité jasne oddeliť pravdu od neprávd o Veriteľovi. Preto stránka uverejňuje výsledky opakovaných kontrol z ministerstva financií, daňového úradu ani Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktoré potvrdili, že Veriteľ, a.s. fungoval spoľahlivo a zodpovedne. Mýtus o skartovanej dokumentácii vyvracia preberací protokol, podľa ktorého bolo do archívu ministerstva financií preukázateľne uložených vyše 600 balíkov spisovej dokumentácie spoločnosti.

Pribudla komentovaná Počiatkova správa s analýzou zásadných chýb a omylov Počiatkovej správy o Veriteľovi.

V júli 2009 predložili ministri financií a zdravotníctva na rokovanie vlády materiál o overení správnosti záväzkov vykázaných k 31. decembru 2006 vo vzťahu k procesu oddlženia prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s. Konštatuje sa v ňom, že v tejto súvislosti vo Veriteľovi nedošlo k závažným nedostatkom.


Obsahovým správcom serveru je Tomáš Szalay, ktorý za neoceniteľnú pomoc pri vzniku stránky ďakuje Janke Červenákovej a Petrovi Pažitnému.

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Započítanie

§ 580
Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.